Rekenen, maar dan Gewoon Anders

Het Rekenwonder van Stichting Gewoon AndersZoon Sander en 4 ZML klasgenootjes worden 1 week voor het einde van het schooljaar van school weggestuurd. Zonder inspraak en instemming van ouders. Vele wetten en regels worden hierbij overtreden. Zoals je in het blog Het kan ook Gewoon Anders kunt lezen is dit besluit gebaseerd op een begroting van de directeur van Stichting Gewoon Anders, de heer Ruud Pet.

Volgens Pet in Almere Vandaag is er 60.000 euro te kort om de klas van Sander te laten bestaan. Tijdens de bespreking met de ouders wilde Pet niet ingaan op deze begroting. Ook de directrice van de school Nancy Meuleners “vond dit te moeilijk”. Zelfs Marie-Trees Meerenboer van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep – zij is de baas van Meuleners – negeert ons verzoek om een gedetailleerde onderbouwing. Rest ons niets anders dan zelf deze ‘begroting’ uit te pluizen. Kijkt u mee? Te triest om leuk te zijn..

Het kladje

De “begroting” die Pet vrijdag namens het schoolbestuur aarzelend uit het mapje van zijn iPad schoof staat hiernaast afgebeeld. Deze laat echter geen 60.000 euro tekort zien maar 39.900. Om dit kladje nog enigszins het aanzien waard te laten zijn heb ik er wat kleurige kinderkrijtjes omheen gezet. Het origineel heb ik ingelijst en in het toilet gehangen, zodat ik regelmatig zie dat ik hem niet kwijt ben. Als je op het plaatje klikt krijg je een vergroting. De cijfertjes zijn dan goed te lezen.

Inkomsten

Laten we met de Baten beginnen. Hier staat 5 x een Rugzak. De leerling die nog een half jaar blijft, omdat hij in december gaat verhuizen is hier vergeten. Dit is een bedrag van 6.215 euro. Ook is vergeten dat kinderen in de leeftijd vanaf groep 3 een aanvulling krijgen op het materieel ter waarde van in totaal 1.480 euro (bron: Staatcourant nr 6224, 7 april 2011). In totaal 7.695 euro aan baten vergeten op te nemen. Lijkt me toch al behoorlijk slordig, maar we gaan verder kijken.

Uitgaven

Bij de Lasten wordt het nog leuker. De grote bedragen zijn natuurlijk voor onderwijzend personeel. De bedragen zijn voor 1 fulltime Leerkracht en 1 full-time Onderwijsassistent en komen ook zo voor in de financiële verantwoording die wij over schooljaar 2010/2011 hebben gekregen (bron: Uitvoeringsafspraken Groep in School, mei 2011). Maarrrr.. dit was voor 11 leerlingen en deze begroting is voor 5 leerlingen. Het lijkt mij dan redelijk dat de groep het helaas volgend jaar zonder onderwijsassistent moet doen, toch? Hebben de rekenwonders bij SGA in de gauwigheid over het hoofd gezien. Pet heeft ze waarschijnlijk wel erg weinig tijd gegeven door op die vrijdagmiddag nog met een begroting op de proppen te moeten komen.

Opgelost!

Laten we met pijn in het hart de onderwijsassistent weg en tellen de vergeten baten erbij, dan is Pet’s vermeende tekort van 39.900 al volledig verdwenen. Wat ik dan nog niet eens mee tel is het feit dat er vele 10 duizenden, misschien wel honderdduizenden euro’s van het geld dat voor deze ZML-groep de afgelopen jaren beschikbaar was niet zijn besteed. Dit geld moet wel mee naar de komende jaren, want het blijft gewoon in de rugzakjes zitten.

Ik zou nu al kunnen stoppen met m’n verhaal maar ik ben nieuwsgierig geworden naar de ander posten. We kijken verder als u daar nog zin in heeft.

Gym

Volgend jaar zouden de kids nog 1 uur per week Gym krijgen. Dat uur per week kost dus 6000 euro per jaar. Hoeveel schoolweken zijn er eigenlijk? 40? Dan kost de gymleraar 150 euro per uur. Per kind is dit 30 euro per week. Dit is 3 keer zo duur als onbeperkt sporten in een professionele sportschool. Klinkt allemaal niet erg aannemelijk.

De directie e.d.

Dan zal de volgende post Directie e.d. ook wel grappig worden. 11.000 euro is 2.200 euro per kind. Dit heeft niets met ZML te maken, dus we kunnen er van uitgaan dat dit ook geldt voor alle andere 242 kinderen op school. Meuleners is dan samen met e.d. verantwoordelijk voor het oppeuzelen van bijna de gehele basisbekostiging (dit is was afgelopen jaar 2.386 euro die de school voor alle leerlingen kreeg). Geen geld meer dus voor leerkrachten. Voor 242 kinderen kosten Meuleners e.d. 532.400 per jaar en dat is 3 keer de balkenende norm. Dat mag ook wel want ze geeft dan in haar eentje les aan 242 kinderen. Ben benieuwd of al die andere leerkrachten op school ook echt allemaal vrijwilligers zijn.

Het materieel

Bij de post Materieel valt het op dat de inkomsten hoger begroot worden dan de uitgaven. Lijkt logisch want vorig jaar is er voor 3.679 euro een Digibord voor de groep gekocht en wordt er verder nog eens voor 7.500 euro aan leermiddelen aan de ZML-groep toegeschreven. Dergelijke uitgaven kunnen niet uit de rugzakjes gefinancierd worden want dat mag helemaal niet zonder toestemming van de ouders en ons is niets gevraagd. Hier stappen we nu even overheen.

Ik dwaal af, we zouden de begroting bekijken en niet de verantwoording van afgelopen jaar. Dat doen we na de vakantie wel.

Het lokaal

De post Lokaal van 1.300 euro kan best eens laag zijn want in de verantwoording over schooljaar 2010/2011 jaar staat hier een bedrag van 4.533 euro. Er komen zeker een tussenschotjes die het lokaal in drieën delen. Waarschijnlijker is dat het rekenwonder die deze begroting heeft gemaakt niet hetzelfde wonder is die de verantwoording heeft gemaakt.

En het bestuur kost..

Last but not least de mensen die hier allemaal verantwoordelijk voor zijn: Bestuurskosten: 9000 euro voor 5 kinderen, 1800 euro per kind. De enige echte verantwoordelijk bestuurder in dit verhaal is Marie-Trees Meerenboer van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. Zij is de baas van Meuleners en is tevens de baas van alle openbare scholen in Almere. Dit zijn veel, heuuhl veel kinderen. Voor 1.800 euro per kind per jaar moet zij ruimschoots de Quote 500 halen. Zal ik nog wel eens vragen. Ik spreek haar eerdaags toch, want ze begint excuusbrieven te sturen en Pet de schuld te geven.

En al is het waar

Stel, het is toch allemaal waar wat Pet heeft laten becijferen, wat heeft dit dan financieel opgelost? De baten verdwijnen in deze begroting volledig, maar de kosten lang niet! De directie e.d., het bestuur, de gymleraar  en het lokaal blijven gewoon werkzaam, alleen nu niet voor 247 kinderen, maar voor 242 kinderen. Het digibord en de leermiddelen zijn een desinvestering geworden en de onderwijsassistent blijf boventallig op school. Voor school is dit besluit financieel een enorme schadepost!

Het krabbeltje!

Nu staat er nog een handgeschreven krabbeltje op het A4-tje. Dit is niet van ons, maar zo kregen we dit van Pet. Als je goed kijkt staat hier “logopediste 17.500”. Blijkbaar heeft iemand Pet op de valreep nog even nageroepen dat de logopediste er ook nog op moet. Dit is gek: tot nu toe hebben we het alleen gehad over het vakje “schooldeel” in de rugzak. Er is ook nog een vakje “REC-deel”. Het verschil is dat het schooldeel rechtstreeks naar school moet en de besteding van het REC-deel via SGA loopt.

Tot nu toe betaalde PET de logopedie uit dit REC-deel, maar hij heeft besloten dat dit vanaf volgend jaar uit het schooldeel moet. Sterker nog, Pet heeft de logopediste een half jaar geleden al ontslagen! Ik geef aan dat dit wat merkwaardig is, want het komt allemaal uit dezelfde rugzakjes van de kinderen. Wat boeit het dan uit welk vakje? Pet legt echter uit dat hij het REC-deel niet meer volledig kan uitbetalen, omdat SGA anders failliet gaat. Dit wordt toch echt te bizar voor woorden. De overheid vult de rugzakjes van een kind met geld voor extra onderwijsmogelijkheden en nu kan Pet dit niet uitbetalen, omdat hij anders failliet gaat ???????

Ik hoop toch echt dat een wethouder zich nu verantwoordelijk gaat voelen!

Het besluit

Na deze bom nog even terug naar Meereboer. Naar aanleiding van ons bezwaar schrijft deze schoolbestuurder ons, citaat: “Echter, ook wij werden overvallen door de mededeling van stichting Gewoon Anders, dat de bekostiging van deze groep voor het volgend schooljaar onhoudbaar zou zijn”, einde citaat. Conclusie: deze bestuurder neemt welbewust een overhaast besluit over een groep kwetsbare kinderen op basis van een mededeling van haar ‘boekhouder’. Niet chique om je boekhouder de schuld te geven. Ze spreekt ook over “mededeling”, waarschijnlijk heeft zij de ‘begroting’ nooit gezien. Nu kan ze hem hier eindelijk nalezen. Ik hoop dat het bevalt.

Ik schrijf dit allemaal ludiek op, om iets van mijn boosheid een plek te geven, maar ik hoop dat u zich als lezer wel blijft realiseren dat op basis van deze ‘begroting’ en voorafgaande ‘besluitvorming’ 5 kwetsbare kinderen 1 week voor het einde van het schooljaar de deur zijn gewezen.

Dit deugt allemaal niet, dit is financieel en bestuurlijk wanbeleid ten koste van het onderwijs aan mijn zoon, zijn klasmaatjes en de vele vele andere kids in Almere onder het juk van Pet en Meereboer. Om wanhopig van te worden!

Maar ja.. in Almere gaat het Gewoon Anders.

PS

Ik had veel te veel tekst en moest serieus aan de bak om keuzes te maken. Ik had meer tijd nodig om te schrappen dan te schrijven. Zoals het er nu naar uitziet gaan in de serie ‘Gewoon Anders’ nog de volgende artikelen verschijnen:

 1. Rugzakjes, maar dan Gewoon Anders
  Het rijk geeft kinderen met een beperking een rugzakje met extra geld, zodat ook zij het onderwijs kunnen krijgen dat hun past. Pet is ervoor verantwoordelijk dat deze leerlinggebonden financiering (LGF) ook daadwerkelijk volledig aan deze kinderen wordt besteed. Weer even rekenen.
 2. Schoolbestuur, maar dan Gewoon Anders
  Een verhaal over de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en hun respect voor Wet medezeggenschap op scholen en andere onderwijswetten. Onder meer opgetekent uit het relaas van de nog steeds verbaasde medezeggenschapsraad van OBS De Klaverweide.
 3. Petten, maar dan Gewoon Anders
  De boosdoener in dit verhaal is wat mij betreft Ruud Pet, directeur van Sichting Gewoon Anders, hoewel de rechter zal zeggen dat dit Meereboer is. Binnen Almere bekleedt Pet nog 4 ander bestuurlijke functies, waar onder Programma Manager Invoering Passend Onderwijs! Eens kijken hoe dit samen gaat.
 4. De wethouder van Gewoon Anders
  De wethouder van Onderwijs heeft ook een rol in dit verhaal. Hier ben ik nog niet ingedoken, maar ik weet dat hij aan de zijlijn alles nauwlettend volgt. Stapt hij het veld in?
 5. Zonder Gewoon Anders
  Hoe de Directeur van De Aventurijn onze grootste nachtmerrie verdrijft door simpelweg ons kind voorop te stellen en hierna te kijken naar regels en geld. Het kan dus ook Gewoon Goed in Almere.

2 gedachten over “Rekenen, maar dan Gewoon Anders

 1. Beste Ton,

  Wij ouders van onze zoon Bas hebben ongeveer het zelfde meegemaakt! Twee weken voor de zomervakantie opzoek moeten naar een andere school (rugzakje op, geen herindicatie etc. etc.)Kind in de tranen en wij hielden het ook uiteindelijk niet droog in alle op exit gerichte gespreken met SGA en de Omnibus. Spannende zomervakantie (met name voor je kind) en in het nieuwe schooljaar, hup je kind gewoon het diep in. Even wenen c.q. een overgangsperiode NEE geld van rugzakje is op! Dit werd gemeld door Bas zijn casemanager (Stond toen voor 190,= Euro per uur begroot?) Uit het financieel verslag over de jaren 2004/2007 bleek dat aan het eind 2007
  er nog sprake was van een reserve bij SGA van €2,4 miljoen !!! Als verklaring voor deze forse
  reserve gaf SGA aan: sober financieel beleid, gelet op onzekerheden ten aanzien van de grondslagen voor de bekostiging van het experiment.

  Schandalig dat het nu nog zo’n zooitje is bij SGA en jullie en met name jullie zoon wederom dit moeten mee maken. Ons was ,maar ook het Inspectie van het Onderwijs, immers beterschap beloofd!!!

  Graag wil ik mijn ervaring(en) eens met jouw uitwissel.

  Ik hoor je graag!

  Francis

  Like

 2. Werkelijk niet te geloven en dat binnen een ZML school, waar het toch meer om ideologie zou moeten gaan, dan om geld. Maar directies en besturen leiden ‘hun’ scholen alsof het bedrijven zijn en doen dat doorgaans puur technisch, in de rug gesteund door de centrale overheid, die op basis van – ook – verkeerde cijfers honderden miljoenen gaat bezuinigen op het speciaal onderwijs. Welke directeur of welke bestuurder staat nog achter kinderen en ouders in plaats van braaf het beleid van de overheid uit te voeren?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s